[fuse. Review] เสียงดอกไม้บาน (The Sound of Blooming Flowers) : โดย บอล-ยอด หนังพาไป

รางวัล Best Film Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) เทศกาล fuse. Kids Film Festival 2023

เสียงดอกไม้บาน (The Sound of Blooming Flowers) โดย บัญญพนต์ ไชยทอง

“สิ่งแรกที่คิดระหว่างที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ ก็คือ น้อง ๆ เก่งกันมากเลย ทั้งภาพ ทั้ง Sound คิดถึงตัวเองในวัยขนาดนี้ตัวเราเองทำไม่ได้ขนาดนี้แน่ เป็นกำลังใจให้ และดีใจกับงานของน้อง ๆ ด้วยนะครับ คิดว่าเบื้องหลังการทำงานต้องทั้งเหนื่อย และมีอะไรที่เล่าออกมาได้เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งแน่ ๆ”

– ยอด พิศาล แสงจันทร์ หนังพาไป

“น้อง ๆ เก่งมาก ทั้งภาพ ทั้งเสียง ในหนังเรื่องนี้ ยิ่งเค้าโครงเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมา เหมือนเป็นบันไดในการทำความเข้าใจมนุษย์ที่จะอยู่ในตัวของน้อง ๆ ทีมงานต่อไป และน่าสนใจที่จะเห็นการเติบโต และการเข้าใจที่มากขึ้นไปอีก จากบันไดขั้นนี้ เป็นกำลังใจให้นะครับ”

– บอล ทายาท เดชเสถียร หนังพาไป