fuse. film festival ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และจัดฉายในเว็บไซต์ fuse-film.com ไม่จำกัดหัวข้อ รูปแบบ และเทคนิค สามารถส่งผลงาน หนังสั้น สารคดี วิดีโอ อนิเมชั่น และสื่อหลากหลายรูปแบบ ร่วมประกวดใน 11 สาขารางวัล ได้แก่

 

1) ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Film Award)

2) หนังสารคดียอดเยี่ยม (Best Documentary Film Award)

3) อนิเมชั่นยอดเยี่ยม (Best Animation Film Award)

——– Special Achievement Award ——–

4) ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director Award)

5) นักแสดงยอดเยี่ยม (Best Performance Award)

6) บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay Award)

7) ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography Award)

8) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction Award)

9) ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing Award)

10) เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects Award)

11) บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound mixing Award)

********

รางวัลทุก 11 สาขา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2) อุดมศึกษาและมากกว่า

Shoot your film
Upload to YouTube
Submit to Festival

Submit your film here!

Share your hard work to the world.

[ เปิดรับหนังสั้นประกวด เทศกาล fuse. film festival 2022 ]
fuse. film festival 2022 เปิดรับผลงานร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 65

เงื่อนไข

1. ผู้ส่งประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ส่งผลงาน

2. ผลงานไม่จำกัดปีผลิต และมีความยาวไม่เกิน 30 นาที

3. ผลงานที่เคยส่งประกวดหรือจัดฉายในที่อื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตแล้ว

 

ประเภทรางวัล

มี 4 สาขา สาขาละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล สำหรับ

1) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2) อุดมศึกษาและมากกว่า

 

ขั้นตอนการส่งผลงาน

1. อัพโหลดผลงานใน Youtube (โดยจะตั้ง Public หรือ Unlist ก็ได้)


2. กรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/jtLA8YBwwtScLmjN8


3. ผลงานที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับการจัดฉายบน fuse-film.com และมีสิทธิประกวดในเทศกาล

 

ระยะเวลา

• เปิดรับสมัครผลงาน : ธันวาคม 64 – 31 มกราคม 65


• ประกาศผู้เข้าชิง : 6 มีนาคม 65


• งานประกาศรางวัลเทศกาล fuse. film festival 2022 : ปลายเดือนมีนาคม 65

*สถานที่และวันเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

หมายเหตุ

• เทศกาลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้นักผลิตสื่อมีพื้นที่ในการจัดแสดงและต่อยอดผลงาน และให้คนดูที่หลากหลายเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจึงต้องไม่มีเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายต่อจิตใจของเด็กและเยาวชน หรือเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็น Trigger warning

 

ผู้สนับสนุน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ชมรม Young Filmmakers of Thailand