The Sound of Blooming Flowers เสียงดอกไม้บาน

Play Video
บัญญพนต์ ไชยทอง

The Sound of Blooming Flowers เสียงดอกไม้บาน

‘เสียงดอกไม้บาน’ เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์สั้นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของ ‘มิ้ง’ ผู้พิการหูหนวกคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีความสามารถด้านการจดจำสิ่งที่เห็นจนเกิดเป็นพรสวรรค์ด้านการเต้น แม้เธอจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีใดๆ แต่เธอก็สามารถเต้นได้จากการจดจำท่าทาง แต่ด้วยทัศนคติของคนทั่วไปที่มองไม่เห็นความสามารถของเธอเพียงเพราะเธอเป็นเด็กหูหนวก คนทั่วไปจึงมองเธอเป็นแค่เด็กพิการคนหนึ่ง จนเธอได้พบกับ ‘เอ’ คนที่รับฟังเธอจริงๆ แม้เค้าจะไม่ได้ยินเสียงของเธอ แต่เค้าก็เรียนรู้และรับฟังเพื่อที่จะสื่อสารกับเธอ เพราะการรับฟังด้วยใจของ เอ จึงทำให้ มิ้ง ได้มีโอกาสแสดงสิ่งที่มิ้งมี วันนี้เสียงของมิ้งได้ดังไปถึงหัวใจของทุกคน เช่นเดียวกับเสียงของการบานของดอกไม้ แม้ไม่มีใครเคยได้ยิน แต่ทุกคนก็รับรู้ได้ถึงความสวยงาม รับรู้ได้ถึงการเติบโต และรับรู้ได้ถึงสุขสมหวังที่เกิดขึ้น