[fuse. Review] เสียงดอกไม้บาน (The Sound of Blooming Flowers) : โดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว

รางวัล Best Film Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) เทศกาล fuse. Kids Film Festival 2023

เสียงดอกไม้บาน (The Sound of Blooming Flowers) โดย บัญญพนต์ ไชยทอง

“ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เสียงดอกไม้บาน (The Sound of Blooming Flowers) ภาพรวมมีโครงสร้างเรื่องที่ชัดเจนและใช้ได้เลย มีการออกแบบเรื่องและปัญหาที่ตัวละครต้องเผชิญ จนถึงบทสรุป ทุกอย่างมีความชัดเจน ส่วนจุดที่อยากแนะนำคือ สถานการณ์และปัญหาของตัวเอกอาจต้องลึกซึ้งและยากขึ้น กับคุณค่าที่ตัวเอกเลือกจะทำให้คนอื่นหันมามอง ผมอยากให้ลองคิดถึงสิ่งที่มีผลต่อความรู้สึกมากขึ้น ส่วนของโครงสร้างเราแม่นยำแล้ว สิ่งสำคัญคือเพิ่มชั้นเชิงและความลุ่มลึกให้มากขึ้น ค้นหาความหมายที่ทิ่มเข้าไปในความรู้สึกคนให้ชะงัก งานจะน่าจับตาและดีขึ้นครับ”

– ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์