Production
Portal

Theerat Chaikumpha

ผมเป็นเด็กอายุ 18 ปี ที่ทำหนังประกวดร่วมกับเพื่อนๆและน้องๆในชมรมภาพยนตร์สั้น BC Studio โรงเรียนปากคาดพิยาคม โดยมีครูเป็น Producer และได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในวงการ คือ พี่ปื๊ด ธนิตย์ จิตนุกูล อดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ให้ครูและเด็กทำหนังอย่างพวกเราได้ร่วมทำ Project นาค เรื่องเล่าจากชาวบ้าน โดยบริษัทถนัดหนัง โดยผมดำเนินหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนบทและ Assistant Director ในตอน “บั้งไฟผี” และยังได้ไปส่วนหนึ่งในกองถ่ายภาพยนตร์ ๔ ขมัง โดยบริษัทถนัดหนัง โดยทำงานตำแหน่ง Sound Recordist

Contacts

teerutactp@gmail.com

0800138130

Hue-Kaw

Thomsonat_