Production
Portal

Neoarm

ผมชื่อ “อาม” เรียนเอกกำกับ ผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับควบคู่กับการเขียนบทเลยเริ่มศึกษากระบวนการเขียนบทภาพยนตร์ตั้งแต่วิเคราะห์ไปจนถึงขั้นลงมือปฏิบัติจริงจนทุกวันนี้ผมสามารถเขียนบทออกมาได้หลายเรื่อง คงเพราะว่าผมเป็นคนช่างฝันและชอบจินตนาการเลยอินกับการสร้างเรื่องราวขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อนมองว่าผมเป็นคนที่ไร้สาระ แต่ว่าเรื่องไร้สาระต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหัวของผมสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้

Contacts

nathalang.film@gmail.com

0874971555

narat.arm

neoarm_