Production
Portal

Jessada Khimsook

เจษฎา ขิมสุข เป็นลูกเสี้ยว ไทย-จีน-ลาว เติบโตมาในเมืองฮิปปี้ที่ราบสูง ตั้งแต่ที่เริ่มจำความได้ จนถึงช่วงเรียนมัธยมปลาย วัยที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ มักตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อและการมีอยู่ของมนุษย์ว่าคืออะไรกันแน่
ทำให้ชื่นชอบการทำงานสารคดี ที่ได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คน
ซึบซับ ทำความเข้าใจปัญหาหรือกระทั่งประเด็นทางสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ

Contacts

Jessadakhimsook@gmail.com

0617132659