fuse. และกองทุนพัฒนาสื่อฯ ประกาศรางวัลผู้ชนะ fuse. Kids film festival 2023 จากเยาวชนส่งหนังสั้นประกวดกว่า 242 เรื่อง

เป็นอีกปีที่ fuse. Film Festival ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนคนทำหนังมีโอกาสต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงาน เทศกาลในปีนี้จัดขึ้นเมื่อในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ณ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีเนม่า พารากอนซีนีเพล็กซ์ ในธีม “fuse.Kids” ได้รับผลงานส่งประกวดจากเด็กเยาวชนถึง 242 เรื่อง และมีหนังเข้าชิงทั้งหมดกว่า 14 สาขารางวัล โดยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะได้ร่วมเดินทางไปเรียนรู้ที่เมืองภาพยนตร์ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
เทศกาลประกาศรางวัลได้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ – ผู้อำนวยการเทศกาล และที่ปรึกษาชมรม Young filmmakers of Thailand, ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ – ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ – ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสิโรรส เอ็มอธิ สุรฐาชัยวัฒน์ – นักแสดงภาพยนตร์และละครเวที รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน และ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมมอบรางวัล

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลประจำเทศกาล fuse. Kids Film Festival 2023

1. Best Film Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) – The Sound of Blooming Flowers เสียงดอกไม้บาน โดย บัญญพนต์ ไชยทอง

2. Best Film Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – Sharenting โดย ธนภัทร พ่วงสุวรรณ, องค์อร จงประสิทธิ์

3. Best Documentary Film Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – 600 Miles โดย เจษฎา ขิมสุข

4. Best Animation Film Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – Sharenting โดย ธนภัทร พ่วงสุวรรณ, องค์อร จงประสิทธิ์

5. Best Director Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) – บัญญพนต์ ไชยทอง จาก The Sound of Blooming Flowers เสียงดอกไม้บาน

6. Best Director Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – ธีรดา จิตต์ใจฉ่ำ จาก ฉิงชู

7. Best Performance Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) – สุนิษา ถือศีล จาก Heart to Heart

8. Best Performance Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – ชมพูนุท จิรานันท์สิริ จาก The Dog หมาหัวเน่า และ พัชรกันย์ ศาลาวงศ์ จาก ฉิงชู

9. Best Screenplay Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) – เสียงไร้สัญชาติ โดย อัมพล วงค์ปันนา

10. Best Screenplay Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – Shelf Life ชีวิตชั้น โดย ฐิตาภรณ์ ชูโต

11. Best Cinematography Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – เฮมิเมตา โดย กฤษฎา บุญฤทธิ์

12. Best Art Direction Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – ฉิงชู โดย ภัทราพร ไตรย์เทน, ศิษฏ ศรียาภัย

13. Best Film Editing Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – Sharenting โดย ธนภัทร พ่วงสุวรรณ

14. Best Recording and Sound Mixing Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – เฮมิเมตา โดย ฐิติพงษ์ กลั่นชื่น, ธนธรณ์ วีรดิษฐกิจ

แม้งานเทศกาลภาพยนตร์ fuse. Kids film festival 2023 ในปีนี้จะผ่านไปแล้ว แต่อนาคตทาง fuse. และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) จะยังคงสนับสนุนพื้นที่ให้เยาวชนได้สร้างสรรค์สื่อเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลหรือผลงานอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวด ติดตามข้อมูลข่าวสารงานประกวดครั้งต่อไปได้ที่เว็บไซต์ https://fuse-film.com/ และแฟนเพจ https://www.facebook.com/fuse.filmth