[ เปิดรับหนังสั้นประกวด เทศกาล fuse. film festival 2022 ]

fuse. film festival 2022 เปิดรับผลงานร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 65 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ >>>

1. ผู้ส่งประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ส่งผลงาน / 2. ผลงานไม่จำกัดปีผลิต และมีความยาวไม่เกิน 30 นาที / 3. ผลงานที่เคยส่งประกวดหรือจัดฉายในที่อื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตแล้ว

ประเภทรางวัล

ประเภทรางวัลมี 4 สาขา สาขาละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล สำหรับ 1) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2) อุดมศึกษาและมากกว่า / 1. Best Film Award (ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม) 2. Special Achievement Award *มอบให้เทคนิคการสร้างต่างๆ รวมไปถึง Art Direction, Cinematography, Film Editing, Screenplay, Performance, Visual Effects, Sound, Makeup, Costume 3. Best Documentary Film Award (หนังสารคดียอดเยี่ยม) 4. Best Animation Film Award (อนิเมชั่นยอดเยี่ยม)
ขั้นตอนการส่งผลงาน 1. อัพโหลดผลงานใน Youtube (โดยจะตั้ง Public หรือ Unlist ก็ได้) 2. กรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/jtLA8YBwwtScLmjN8 3. ผลงานที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับการจัดฉายบน fuse-film.com และมีสิทธิประกวดในเทศกาล

ระยะเวลาเปิดรับสมัครผลงาน

: ธันวาคม 64 – 31 มกราคม 65 • ประกาศผู้เข้าชิง : 6 มีนาคม 65 • งานประกาศรางวัลเทศกาล fuse. film festival 2022 : ปลายเดือนมีนาคม 65 *สถานที่และวันเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง/ หมายเหตุ • เทศกาลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้นักผลิตสื่อมีพื้นที่ในการจัดแสดงและต่อยอดผลงาน และให้คนดูที่หลากหลายเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจึงต้องไม่มีเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายต่อจิตใจของเด็กและเยาวชน หรือเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็น Trigger warning
ผู้สนับสนุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ชมรม Young Filmmakers of Thailand