TRUTH

Play Video
ธนกฤต ภักดีพันธ์

TRUTH

บทสัมภาษณ์เสมือน ที่นำเสนอความจริง กับการสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมในหัวข้อ การเรียนในวันที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน