สีที่แท้จริง / True Color

Play Video
นภัสกร บทมาตร

สีที่แท้จริง / True Color

true color เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวโลกที่ไร้สีสัน แต่ทว่าวันหนึ่งนางเอกได้พบกับความมหัศจรรย์บางอย่างที่เธอสามารถเสกสีสรรค์ด้วยวิธีต่างๆให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ถนน สิ่งของต่างๆ แต่ถึงอย่างนั้น บางสิ่งบางอย่างเธอก็ไม่อาจที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้เธอได้รับกำลังใจที่ทำให้เธอลุกขึ้นสู้ และเป็นเเรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อๆไป The story is about the world that don’t have a color. But one day, protagonist found a miracle, she now can create a color and paint it to this world and everything in it, but she still have to face the reality that something can’t be change, even with this miracle. She feel powerless but she rise up again with the encouragement of the people she overlooked, she continue to being herself and continue inspired other once again.