แด่เธอผู้หวนคืนในฤดูร้อน / To You Who Return in the Summer

Play Video
พิมพ์ลภัส พรมเสน

แด่เธอผู้หวนคืนในฤดูร้อน / To You Who Return in the Summer

คิมหันต์และปู้จู้เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่ง วันหนึ่งวันหยุดปิดภาคเรียนฤดูร้อนวันแรก “ปู้จู้” ได้หายตัวไปหนึ่งสัปดาห์ก่อนปิดเทอมฤดูร้อน แต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายตัวไปที่ไหน จนในวันปิดเทอมฤดูร้อนวันแรก ปู้จู้ได้กลับมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้า “คิมหันต์” อีกครั้ง แต่คิมหันต์รู้สึกว่าปู้จู้ที่กลับมานั้นไม่ใช่ปู้จู้ที่เธอเคยรู้จัก! / Kimhun and Puju have been close friends since childhood, until one day, on the first day of the summer school break, Puju disappeared a week before the summer school break. But no one knows where she disappeared. Until the first day of the summer school break, Puju has returned to appear in front of “Kimhun” again, but Kimhun feels that the Puju who has returned is not the Puju she used to know!