The Rolling of An Unrounded Circle

Play Video
นที ยืนยงวัฒนากูล

The Rolling of An Unrounded Circle

‘เหวิน’ เด็กชายวัย12ปี ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับครอบครัวที่ไม่ได้เจอมานาน เพื่อให้ได้มาซึ่งพาสปอร์ตสำหรับการไปแข่งขันวิชาการต่างประเทศ