The Lady ศรัทธาแห่งขุนเขา

Play Video
กองน้อยสตูดิโอ

The Lady ศรัทธาแห่งขุนเขา

ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจ จากเรื่องจริงของย่ายิ้ม ยิ้มเย้ยยาก หญิงชราที่อาศัยอยู่บนภูเขาเพียงลำพังคนเดียวมากว่า 9 ทศวรรษ ด้วยการปลูกป่า ทำฝายกั้นน้ำ สร้างแหล่งต้นน้ำ ให้คนในชุมชนและสัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มาอย่างยาวนาน