The Kindergarten Friend | ต้นไม้..จากเพื่อน

Play Video
ณีรนาท ลำน้อย

The Kindergarten Friend | ต้นไม้..จากเพื่อน

‘ทอย’ และ ‘ไดน่า’ สองเพื่อนสนิทที่ร่วมเดินทางย้อนรอยความทรงจำตั้งแต่สมัยอนุบาล