The Diary

Play Video
ซารีน่า ม่วงดี

The Diary

เด็กชายชื่อ ก้อนเมฆ ได้รับไดอารี่จากคุณพ่อท้องฟ้า และได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในแต่ละวันผ่านสมุดบันทึกเล่มนี้ จนวันหนึ่งก้อนเมฆได้รับรู้ว่าคุณพ่อกำลังป่วยจึงหาวิธีทางเพื่อที่จะช่วยให้คุณพ่อหายจนได้วิธีนั้นก็คือ การหวังพึ่งคำอธิฐาน สุดท้ายก้อนเมฆก็ได้เผชิญหน้ากับการสูญเสีย ได้รู้จักและเรียนรู้ที่จะยอมรับมัน