The Dastar

Play Video
อริสรา สุวรรณสุทธิ

The Dastar

อมร พนักงานต้อนรับในโรงแรม หนุ่มไทยเชื้อสายอินเดีย ได้พบกับ อัญญา แม่บ้านสาวลูกครึ่งไทย-ไนจีเรีย ที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทั้งคู่เริ่มเปิดใจและเรียนรู้ความเหมือนต่างของกันและกัน