Take you home

Play Video
รัชพล บุญรักษา

Take you home

ผู้หญิงคนนึงตื่นมาในห้องเรียนที่ไม่มีใครและเธอจึงเดินไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำและพบกับสิ่งแปลกๆที่ตามเธอมา เธอจึงรีบที่เดินไปที่ลิฟท์เพื่อจะไปที่รถแต่กับมีใครบางคนพยายามเดินตามเธอมาด้วย จนกระทั่งเธอไปถึงรถเธอคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่กับมีใครบางคนมาจับหน้าเธอ