Shelf Life ชีวิตชั้น

Play Video
ฐิตาภรณ์ ชูโต

Shelf Life ชีวิตชั้น

บ็อบ นมกระป๋องใกล้หมดอายุบนชั้นวางในร้านขายของชำที่อยากมีประโยชน์ก่อนจะถึงวันสิ้นอายุ