Not Today Either

Play Video
Marjan Esmaeili

Not Today Either

โควิดระบาด ใครหลายคนต้องทำงานหนักเหินห่างจากครอบครัวและลูกๆ เพื่อทำหน้าที่ด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดทั่วโลก ทำให้เด็กหลายๆคนก็ต่างคิดถึงพ่อแม้พวกเขาเช่นกัน และหวังว่าโรคระบาดจะจบลง รอวันที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้ง