Lost World

Play Video
Kalyanee Mam

Lost World

ภาพยนตร์สารคดีสั้นที่มีรางวัล Grand Jury Prize ในสาขาสารคดีของเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์มาการันตี เรื่องราวของหญิงสาวชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเกาะเล็ก ๆ ที่ชื่อ Sralau กับการคุกคามโดยกัมพูชา ประเทศของตัวเองที่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตบนเกาะนี้ให้เปลี่ยนไป ความเจริญกำลังทำลายผู้คนและทุกสรรพสิ่งบนพื้นที่แห่งนี้