Is it safe.

Play Video
แองเจลิน่า สุนารี คาร์เตอร์

Is it safe.

แองจี้คนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามานานมาก เธอไม่กล้าออกมาเพราะคนอื่นกลัวเธอ บอกว่าเธอคือปีศาจ แต่มีอยู่วันหนึ่งคนๆนี้นก็มาและบอกว่า……