เฮมิเมตา

Play Video
ปัณณพร วัฒนพงษ์

เฮมิเมตา

ไผ่ เด็กวัดแสนไร้เดียงสากำลังจะถูกจับให้บวชเณร หวังว่าจะทำให้หลวงพ่อหายอาพาธ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็เลือกที่จะบูชาจอมปลวกในป่า และการกลับมาของ ฟ้าใหม่ เด็กสาวในเมืองก็ทำให้ไผ่เกิดตั้งคำถามกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น Phai is an innocent boy who has been forced to be a monk, with the hope that this would help the venerable monk to get better from disease. At the same time, villagers also praise a termite hill in the woods for the same purpose. Fahmai a town girl makes Phai start to question what happens.