Hear me

Play Video
Kevin M. Turner

Hear me

หญิงสาวที่มีปัญหาในการพูด ได้รับโอกาสในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เธอไฝ่ฝัน แต่ทว่ามีด่านสัมภาษณ์ด้วยการพูด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ฝันเธอเป็นจริง เธอเลยต้องหาวิธี ที่จะทำให้การสัมภาษณ์ผ่านไปลุล่วงให้ได้!