Happiness

Play Video
Steve Cutts

Happiness

“ความสุข” ของคนยุคนี้เคืออะไร? อนิเมชั่นเสียดสี ที่เล่าเรื่องราวของการตามล่าหา “ความสุข” ที่ใช้ตัวละคร “หนู” มาเปรียบเปรยแทนผู้คน เพราะหนูก็ใช้ชีวิตโดยการวิ่งตามหาอาหาร มีประชากรที่วุ่นวาย และหาความสุขให้ชีวิตไปวัน ๆ ไม่ต่างจากมนุษย์ สะท้อนสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างเฉียบคม