Ghost Came With Dream

Play Video
Jutaphit Usaha

Ghost Came With Dream

“ความเคลื่อนไหวของผีที่ท่วมท้นออกมาจากความฝันเมื่อวานซืน มันกลายเป็นเรื่องหลอกหลอนเหมือนปืนที่จ่อหัว” – BBABYBBER เรื่องราวการเดินทางของตัวละครที่มีความเป็นเส้นขนานกับเรื่องเล่าที่ถูกแต่งขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ความเล่นตลกที่ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกันเลย เหมือนตู้ปลาที่เอ่อล้นด้วยน้ำที่เป็นความเศร้าของชีวิตที่มีถ้อยคำหยาบคาย หยาบกระด้างของบทความต่อสู้กับความนิ่งเฉยของการกระทำที่ขัดกัน กับบริบทเรื่องผ่านการต่อต้านด้วยบทบรรยาย ความเป็นอยู่ชองชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นมีความรันทด ขัดแย้งกับสภาพความเป็นอยู่ในกิจกรรมเดียวที่ตัวละครแสดงออก “นอนกัลความฝันแห่งชีวิตความเหงา”