Cat Tale

Play Video
ปวเรศ องค์ประเสริฐ

Cat Tale

ดั่งคำกล่าวที่ว่าความสัมพันธ์ของคนกับสัตว์เลี้ยงก็เปรียบเสมือนเส้นขนานที่แนบชิดกัน มันจะเป็นความผูกพันธ์อันแนบแน่นในช่วงชีวิตแสนสั้นของสัตว์เลี้ยง และจะฝั่งรากลึกลงในความทรงจำของคนเลี้ยงไปตลอดชีวิต ภาพยนตร์สารคดีนี้บอกเล่าเรื่องราวความคิดอันสับสนในวัยเปลี่ยนผ่านของเด็กหนุ่ม และการได้พบเจอกับแมวสองตัว ที่จะพาให้เขาก้าวผ่านความกลัว และเติบโตขึ้นได้อย่างเข้มแข็งมากกว่าที่ผ่านมา