Blockdown

Play Video
เพ็ญพิชชา โก้กระโทก

Blockdown

พี่สาวคนโตเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด แม่และน้องสาว จึงต้องขับรถออกมารับหน้าปากซอยเข้าหมู่บ้านเพื่อไปต่อยังบ้านของครอบครัวนี้ สามสาวแม่ลูกจึงเดินทางกลับบ้านด้วยกัน การเดินทางครั้งนี้ทําให้พวกเขาต้องมาปะทะกันเพราะลูกสาวคนโตดันสารภาพกับแม่ว่าตกงาน ความขัดแย้งภายในบ้านจึงเริ่มขึ้นเนื่องจากลูกสาวคนโตไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คาดหวังไว้ความวุ่นวายเพิ่มขึ้นเมื่อ วิทยุรายงานข่าวโรคระบาดซึ่งลูกสาวคนโตเสี่ยงติดโรคนี้ ทําให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางเข้าบ้านได้เพราะหมู่บ้านนี้ไม่ต้องการให้คนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในหมู่บ้าน แม่จึงตัดสินใจเดินทางยังบ้านหลังหนึ่ง