Back To The Homeland

Play Video
กนกนิภา ดวงสว่าง

Back To The Homeland

หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองจีนระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน พลเรือนและทหารทางฝั่งของพรรก๊กมินตั๋งบางส่วนได้รับผลกระทบจากภัยสงครามจึงได้กระจายตัวและอพยพไปยังที่ต่างๆ หนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านบ้านถ้ำสันติสุข หรือชื่อเดิมคือศูนย์อพยพจีนฮ่อ ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายภาคเหนือของประเทศไทย โดยสารคดีเรื่องนี้จะพาคุณกลับบ้านมาพูดคุยกับคนภายในหมู่บ้านเรื่องการตั้งรกราก ชีวิตความเป็นอยู่ ความลำบากที่ต้องประสบพบเจอในการที่จะใช้ชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกเขา