Apogee (อะโพจี)

Play Video
ฌาณัฐย์ สิทธิปรีดานันท์ (ผู้กำกับหลัก), พีรวิชญ์ ก้องกิจกุล (ผู้กำกับร่วม)

Apogee (อะโพจี)

นำเสนอเรื่องราวในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้าผ่านห้วงเวลาสั้น ๆ “อะโพจี” จะนำทางคุณผ่านชีวิตของนักเรียนนายเรืออวกาศ ที่จำเป็นต้องตอบรับความฝันของเธอในอนาคตท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประเทศบ้านเกิดของเธอยังคงปรับตัวตามอย่างยากลำบาก, นี่เป็นเศษเสี้ยวของภาพจากกาลเวลาเบื้องหน้าที่เป็นผลโดยตรงจากรากฐานที่เราเรียกกันว่า “ปัจจุบัน”