Alice | อาลิส

Play Video
นูรฮายาตี ยูโซ๊ะ, คัสมีนี วานิ, ไซนับ มามะ

Alice | อาลิส

หนังเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้คนหนึ่ง ที่มีความชอบและอยากเล่นกีฬาฟุตบอล ไปช่วยกันลุ้นว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้าถึงฟุตบอล กีฬาที่เชื่อว่า เป็นของผู้ชาย ในแผ่นดินที่มีข้อกำหนดเรื่อง [ภาพยนตร์สั้นจากโครงการขัดกันฉันมิตร]เพศสภาพอย่างเข้มข้น ได้หรือไม่อย่างไร