A Perfect Turn

Play Video
Minha Kim

A Perfect Turn

เด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกแม่กดดันให้เป็นนักบัลเล่ต์ เรื่องราวสะท้อนถึงวัฒนธรรมของครอบครัวเกาหลีใต้ถึงเรื่องแรงกดดันจากความคาดหวังของผู้ปกครอง และการเลือกอนาคตให้เยาวชนของผู้ใหญ่ที่เหมือนจะเป้นข้อดี แต่ที่จริงคือปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่