45 องศา | Dog’s eye view

Play Video
ชนาธิป ทองจันทร์ และ อัฐพล ปิริยะ

45 องศา | Dog’s eye view

“จะเป็นอย่างไรเมื่อมอง “ความเป็นอื่น” โดยใช้ภาพสะท้อนจากสุนัข” นี่คือโจทย์ที่ทีมทำหนังเรื่องนี้วางไว้ 45 องศา จึงเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องผ่านสายตาของหมาในจังหวัดชายแดนใต้ มุมมองของหมาจะพาเราไปเรียนรู้ เข้าใจ ครุ่นคิด ตีความ อะไรในจังหวัดชายแดนใต้ หนังเรื่องนี้กำลังชี้ชวนและเชิญชม [ภาพยนตร์สั้นจากโครงการขัดกันฉันมิตร]