1+1=3

Play Video
เรืองรวี บริพัตรโกศล

1+1=3

มิน เด็กที่ไม่ชอบเข้าสังคม ได้มาพบกับพราวที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านมิน ทั้งคู่ได้เริ่มสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนมาเรื่อยๆและใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนเป็นเพื่อนสนิทกัน มาวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองคนมีระยะห่างต่อกัน ความรู้สึกทั้งสองจึงเปลี่ยนไป ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายตามมา