10 Ways to escape here

Play Video
อนรรฆมนต์ อังศธรรมรัตน์

10 Ways to escape here

วันหนึ่งวันของ ‘อันนา’ ผู้หญิงคนหนึ่งกับหนังสือฮาวทูหายจากโรคซึมเศร้า โดยเธอหวังว่ามันจะช่วยทำให้เธอกลับมาอยากมีชีวิตได้อีกครั้ง