จิ๋ว ๆ / JIL-JIL

Play Video
กฤตภัทร บุษยบัณฑูร, ศรินธร เชื้ออินสูง

จิ๋ว ๆ / JIL-JIL

แม่มดน้อยต้องการหาวัสดุมาใช้ปรุงยาให้ลูกค้า จึงอัญเชิญน้องแมวผีมาช่วยแต่ก็เกิดแต่เรื่องวุ่น ๆ ขึ้น / Young witch struggled to gather materials for her client’s potion so she summoned a helping paws to help her but disaster struck.