ในบ้าน

Play Video
มาวิน บุญเหลือ

ในบ้าน

การกลับบ้านไปหาความทรงจำบางอย่าง ที่ไหลผ่านไปกับน้ำ ครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่ง ที่ต้องรักษาพาร์ทความเป็นครอบครัวของพวกเขาเอาไว้ แต่ภัยน้ำท่วม ปี54 ได้ซัดพาให้พวกเขาต้องแยกออกจากกัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปคนในบ้านต่างเติบโตขึ้น ต่างก็ต้องออกไปทำหน้าที่ของตนเอง เมื่อเริ่มอยู่ไกลออกจากบ้าน ก็เหมือนว่าความทรงจำตรงนั้นไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้ว Going home to find some memories that flows through the water a small family to maintain their family part But the floods of 2011 brought them apart. As time passed, the people in the house grew up. They had to go out and do their own duty. when starting to be far away from home It was as if the memories there were no more.