แสนยานุภาพ (Xi An Chiang Dao)

Play Video
ณัฐศักดิ์ ใจธิตา

แสนยานุภาพ (Xi An Chiang Dao)

“อาจารย์อัญเชิญ โกฎิแก้ว” ศิลปินผู้ริเริ่มก่อตั้งอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพื้นที่ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีใจรักศิลปะทั้งตัวและจิตวิญญาณ โดยเริ่มสนใจศิลปะมาตั้งแต่เกิด จากการเริ่มต้นเขียนรูปเอามือจุ่มในโองน้ำแล้ววาดบนพื้นห้องน้ำ ซึ่งอาจารย์ในวัยเด็กไม่มีโอกาสได้ศึกษาศิลปะ รวมไปถึงไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะเรียนวิทยาลัยเพาะช่างในกรุงเทพ จึงทำให้ต้องมาเรียนครูในสาขาศิลปะและมีความรู้ในด้านการสอนศิลปะ และได้ศึกษาเจาะลึกศิลปะเฉพาะทางด้วยตัวเอง ในภายหลังอาจารย์อัญเชิญเริ่มสนใจเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อมากขึ้นในช่วงที่เรียนพลศึกษา และเริ่มศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้น จนทำให้งานประติมากรรมมีการบูรณาการจากกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) และศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ (Kinesiology) ผนวกเข้ากับความเป็นศิลปะ จึงทำให้เห็นว่างานประติมากรรมแต่ละชิ้นมีท่าทางที่สมจริงในทุกอิริยาบถ นอกจากนี้อาจารย์อัญเชิญมักชื่นชอบการสร้างงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากความคิดที่ว่าหากสามารถสร้างประติมากรรมของทหารนับหมื่นนาย จะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ดั่งกองทัพจิ๋นซีฮ่องเต้ ณ เมืองซีอาน ประเทศจีน โดยในอนาคต อาจารย์อัญเชิญมีความตั้งใจที่อยากจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางใจ รวมไปถึงแผนการที่จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่นตำบลเมืองงาย