เสียงไร้สัญชาติ

Play Video
อัมพล วงค์ปันนา

เสียงไร้สัญชาติ

ซันนาเด็กสาวมัธยมปลาย ที่กำลังต้องเข้าไปแข่งขันร้องเพลงระดับประเทศ เพราะอยากจะเข้ามหาลัย แต่ต้องพบว่าไม่มีบัตรไทยจึงไม่สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้ จึงทำให้ให้เธอต้องดิ้นรนเพื่อที่จะได้บัตรไทย แต่เธอก็มีปัญหากับพ่อของเธอเองเพราะพ่อไม่อยากให้เธอเป็นนักร้องและเรียนด้านนี้ ในท้ายที่สุดพ่อของเธอที่ไม่อยากให้เธอแข่งขันร้องเพลงแต่กลับช่วยทำให้เธอได้บัตรไทย จึงทำให้เธอสามารถเข้าแข่งร้องเพลงในระดับประเทศได้