เพียงแค่มองทาง | Just look away

Play Video
สืบตระกูล กำพุฒกลาง

เพียงแค่มองทาง | Just look away

พลอย เด็กสาวติดโทรศัพท์ได้นั่งรถไปกับพ่อผู้ที่ไม่ทันเทคโนโลยีโลก กับการที่ต้องเดินทางไปลอยอังคารให้กับแม่ที่เสียไปทำให้ระหว่างทางพวกเขาจึงต้องหาทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายให้ทันเวลา