สารคดี CL Movie : พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง

Play Video
Young Film

สารคดี CL Movie : พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง

ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดจากกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการลงพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ ชุมชนโคกสลุง ลพบุรี