ภาพฝันเมืองเขียว

Play Video
ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์

ภาพฝันเมืองเขียว

สารคดีที่พาไปรู้ถึงแนวคิดของเมืองที่ควรจะเป็นเพื่อความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของมนุษย์ กับยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ We park ที่มีแนวคิดเปลี่ยนพื้นที่ร้างใน กทม.กลายมาเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ ให้ความร่มรื่น และความสมดุลทางธรรมชาติในเมืองที่แออัด ทั้งยังนำพาไปรู้จักกับคนธรรมดาที่หวังจะเห็นโลกที่สวยงามผ่านการลงมือทำโดยไม่รีรอรัฐบาลหรือภาคเอกชนอีกต่อไป