ผีตาแฮก สารพันปัญหาข้าวทุ่งกุลาร้องไห้

Play Video
ธนวัฒน์ ตาลสุข

ผีตาแฮก สารพันปัญหาข้าวทุ่งกุลาร้องไห้

ปฏิทินย้ำเตือนเสมอ เรากำลังล้างผลาญ หรือเคารพธรรมชาติ ไปมากน้อยแค่ไหน เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรม ‘ผีตาแฮก’ ของชาวบ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด กับพิธีกรรมความเชื่อต่อการเคารพธรรมชาติ ที่เกี่ยวโยงกับการดูแลรักษาดินและวิถีการทำนา อาจเป็นหนทางหนึ่งในการรักษาสมดุล ฟื้นฟู สภาพภูมิอากาศ และสานสันติกับโลกใบนี้