ประกายแสงในเงา I Still The Same

Play Video
ธนดล ชูทอง

ประกายแสงในเงา I Still The Same

หญิงชราคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเพียงลำพัง ทันใดนั้นได้มีชายหนุ่มได้นำเสื้อมาให้เย็บให้ ทำให้เกิดภาพระหว่างอดีตกับปัจจุบันที่ทับซ้อนกัน