ปฏิบัติการเดือดล่าหนอนอ้อยทมิฬสุดขอบจักรวาล

Play Video
จิรายุ เจ้งวัฒนพงศ์ (ป้าหลาโปรดักชั่น)

ปฏิบัติการเดือดล่าหนอนอ้อยทมิฬสุดขอบจักรวาล

ตามทฤษฎีรูหนอนที่เป็นที่รู้จักกันว่า “ทางเชื่อมต่อ” หรือ สะพานไอน์สไตน์-โรเซน (Einstein-Rosen bridge) เป็นคุณลักษณะที่มีสมมุติฐานของทอพอโลยีของปริภูมิ-เวลาที่จะเป็นพื้นฐานในการเป็น “ทางลัด” ตัดผ่านไปมาระหว่างปริภูมิ-เวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทางอวกาศที่จะเดินทางไปยังสุดขอบจักรวาล แต่การที่จะพบกับรูหนอนให้ได้นั้น นักเดินทางอวกาศจึงจำเป็นที่จะต้องพบ “หนอน” ให้ได้เสียก่อน