ความคิดเห็น หรือ ข้อเท็จจริง | Comments or Facts

Play Video
ภาษ สมาแอ, รุสะนี สมาแอ และอามีน สมาแอ

ความคิดเห็น หรือ ข้อเท็จจริง | Comments or Facts

หนังสั้นที่ชวนผู้ชมตั้งคำถามเกี่ยวกับ “มลายูมุสลิม” ผ่านวิถีอิสลาม ที่มีฉากหลังเป็นเรื่องราวและบรรยากาศในพื้นที่ที่งดงามชวนให้ติดตาม และชวนสำรวจว่าสิ่งที่เราได้รับรู้และได้ยินเกี่ยวกับมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น แท้จริงแล้วเป็น “ความเห็น” หรือ “ข้อเท็จจริง” กันแน่ [ภาพยนตร์สั้นจากโครงการขัดกันฉันมิตร]