ครูจิ่ว ใจใหญ่

Play Video
Young Film

ครูจิ่ว ใจใหญ่

ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดจากกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการลงพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ กลุ่มครูข้างถนน