ข้าวมันไก่ (/kʰâːw man kàj/)

Play Video
ธนวันต์ เตียวัฒนรัฐติกาล

ข้าวมันไก่ (/kʰâːw man kàj/)

ชายหนุ่มไปซื้อข้าวมันไก่มารับประทาน แต่กลับไม่มีไก่อยู่ในกล่องข้าว เมื่อเขาหาถึงสาเหตุเขาก็ได้พบกับเรื่องอันน่าประหลาดใจ