กลมกล่อม

Play Video
ชุติกาญจน์ กนกกันทรากร

กลมกล่อม

ครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน และสุนัข 1 ตัว มีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนเห็นความสวยงามของความแตกต่าง จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว