กรรณิการ์

Play Video
กรรณิการ์

กรรณิการ์

พระเอกของเรื่อง (โฮป) สานต่อร้านกาแฟเล็กๆของพ่อแม่เพราะมีเหตุผลบางอย่าง ในระหว่างนั้นมีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเข้าร้านมาในเวลาเย็นเพื่อสั่งกาแฟ ทั้งสองเริ่มสนทนากันและ แต่ท่าทีของโฮปนั้นเหมือนรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อน ทั้งๆที่ฝ่ายหญิงไม่รู้จักโฮปเลย